kariera ucznia facebook kariera ucznia linkedin

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe

Wybór przyszłej ścieżki zawodowej i związanej z nią edukacji to kluczowa decyzja, która rzutuje na całe przyszłe życie młodego człowieka. W przypadku źle dobranej ścieżki edukacyjnej i co za tym idzie pracy niezgodnej z aspiracjami, realiami rynku, czy możliwościami danej pracy, koszty mogą być ogromne. Wszystko zależy od czasu w jakim tkwimy w nieodpowiednim wyborze i cena, którą możemy lub chcemy zapłacić.

Konsekwencje nieodpowiedniej decyzji:
• stracony nakład pracy
• stracony czas
• stracone pieniądze
• środowisko zawodowe lub szkolne w którym nie czujemy się komfortowo
• stres i frustracja wynikająca z nauki tego czego się nie chce lub pracy, której się nie lubi
• koszty przebranżowienia (ryzyko, czas , pieniądze i obawa przed ponownym złym wyborem)
• negatywny wpływ na życie prywatne

W przypadku trafnie podjętej decyzji tzn. zgodnej z naszymi aspiracjami, zainteresowaniami,
kompetencjami czy realiami rynku, powyższe koszty automatycznie zamieniają się w zyski.


Możemy wtedy wyróżnić:
• dobrze wykorzystany nakład pracy
• wzrost kompetencji, rozwój osobisty oraz zawodowy, które wzrastają wraz z upływem wykonywanej pracy lub nauki
• dobrze zainwestowane pieniądze
• przyjazne środowisko zawodowe lub szkolne dające poczucie komfortu i bezpieczeństwa
• dobre samopoczucie i satysfakcja z nauki tego co nas interesuje lub wykonywania pracy, którą się lubi
• sukcesy
• pozytywny wpływ na życie prywatne

Ilość sesji zależy od etapu, na którym znajduje się młody człowiek w kontekście wyboru swojej ścieżki zawodowej.

DORADZTWO ZAWODOWE


Doradztwo zawodowe

Wybór przyszłej ścieżki zawodowej i związanej z nią edukacji to kluczowa decyzja, która rzutuje na całe przyszłe życie młodego człowieka. W przypadku źle dobranej ścieżki edukacyjnej i co za tym idzie pracy niezgodnej z aspiracjami, realiami rynku, czy możliwościami danej pracy, koszty mogą być ogromne. Wszystko zależy od czasu w jakim tkwimy w nieodpowiednim wyborze i cena, którą możemy lub chcemy zapłacić.

Konsekwencje nieodpowiedniej decyzji:
• stracony nakład pracy
• stracony czas
• stracone pieniądze
• środowisko zawodowe lub szkolne w którym nie czujemy się komfortowo
• stres i frustracja wynikająca z nauki tego czego się nie chce lub pracy, której się nie lubi
• koszty przebranżowienia (ryzyko, czas , pieniądze i obawa przed ponownym złym wyborem)
• negatywny wpływ na życie prywatne

W przypadku trafnie podjętej decyzji tzn. zgodnej z naszymi aspiracjami, zainteresowaniami,
kompetencjami czy realiami rynku, powyższe koszty automatycznie zamieniają się w zyski.


Możemy wtedy wyróżnić:
• dobrze wykorzystany nakład pracy
• wzrost kompetencji, rozwój osobisty oraz zawodowy, które wzrastają wraz z upływem wykonywanej pracy lub nauki
• dobrze zainwestowane pieniądze
• przyjazne środowisko zawodowe lub szkolne dające poczucie komfortu i bezpieczeństwa
• dobre samopoczucie i satysfakcja z nauki tego co nas interesuje lub wykonywania pracy, którą się lubi
• sukcesy
• pozytywny wpływ na życie prywatne

Ilość sesji zależy od etapu, na którym znajduje się młody człowiek w kontekście wyboru swojej ścieżki zawodowej.