kariera ucznia facebook kariera ucznia linkedin

Czym właściwie jest sukces ?

Kariera jest pojęciem często zarezerwowanym dla osób dorosłych, świadomych swych celów i pragnień, chcących zaplanować konkretne wyniki swych działań, w efekcie których osiągną sukces. Jest on rozumiany zazwyczaj jako niezależność finansowa, powiązana z zaszczytnym stanowiskiem, któremu towarzyszy konkretny status i uznanie.

​ Bywa również i tak, że jest on rozumiany czysto subiektywnie jako zrealizowanie w działaniu konkretnych wartości, niosących za sobą poczucie spełnienia, misji i satysfakcji. Ten aspekt nie zawsze musi być ściśle powiązany z gratyfikacją finansową czy prestiżem. ​

Doba ma jednak 24 godziny, wytrzymałość człowieka jest ograniczona przez organizm,a po pracy zawsze jest coś, co należy zrobić. Do tego dochodzą jeszcze naturalne ograniczenia ludzkiego umysłu (pamięć operacyjna). Umysł człowieka jest w stanie prawidłowo przetwarzać tylko ograniczoną ilość informacji. Jeśli pewna ich ilość zostanie przekroczona, umysł zniekształca je i upraszcza, tylko po to, by wszystkie mogły się sprawnie „pomieścić” (zależność potwierdzona badaniami). Ten stan może wpływać nie tylko na niewłaściwe podejmowanie decyzji, ale często z powodu braku pełnego zrozumienia sytuacji, może prowadzić do konfliktów. Dzień w pracy - pełen wyzwań i stresów - obniża również poziom tolerancji naszego systemu nerwowego na wiele codziennych spraw, sprawiając, że nie wszystkim priorytetom poświęcamy tyle uwagi, ile powinniśmy.

​ W wyniku tych czynników, wiele osób musi stanąć przed wyborem: kariera lub życie osobiste. Wiele osób, które jednak próbują pogodzić obie sfery swojego życia, z przykrością muszą stwierdzić, że któraś z nich znajduje się w lepszej kondycji kosztem drugiej. Bywa, że dostrzegamy tę zależność dopiero, gdy coś bezpowrotnie utracimy. ​

A gdyby tak obdarować nasze dzieci możliwościami skutecznego i mądrego działania już na etapie szkolnym? Wyposażyć w kompetencje umożliwiające w życiu dorosłym pełne cieszenie się zarówno życiem osobistym jak i zawodowym. Gdyby wykształcić w nich umiejętność budowania pozytywnych relacji, sprawnego stawiania i realizacji celów oraz radzenia sobie z emocjami, a przede wszystkim konstruktywnego stawiania czoła problemom, których życie im nie oszczędzi. Sprawić, by wypracowali w sobie nawyki skutecznego i strategicznego myślenia, nigdy nie zapominając o duchowej, emocjonalnej i społecznej sferze życia. Wyposażyć w narzędzia, dzięki którym nasze dzieci będą mogły w życiu dorosłym stać się szczęśliwymi ludźmi.

​ Dobrze budowana kariera nie polega na skrupulatnym wypełnianiu kalendarza zadaniami. To zintegrowany proces nauki skutecznego działania z jednoczesnym, harmonijnym rozwojem emocjonalnym i społecznym.

Czym właściwie jest sukces ?


Kariera jest pojęciem często zarezerwowanym dla osób dorosłych, świadomych swych celów i pragnień, chcących zaplanować konkretne wyniki swych działań, w efekcie których osiągną sukces. Jest on rozumiany zazwyczaj jako niezależność finansowa, powiązana z zaszczytnym stanowiskiem, któremu towarzyszy konkretny status i uznanie.

​ Bywa również i tak, że jest on rozumiany czysto subiektywnie jako zrealizowanie w działaniu konkretnych wartości, niosących za sobą poczucie spełnienia, misji i satysfakcji. Ten aspekt nie zawsze musi być ściśle powiązany z gratyfikacją finansową czy prestiżem. ​

Doba ma jednak 24 godziny, wytrzymałość człowieka jest ograniczona przez organizm,a po pracy zawsze jest coś, co należy zrobić. Do tego dochodzą jeszcze naturalne ograniczenia ludzkiego umysłu (pamięć operacyjna). Umysł człowieka jest w stanie prawidłowo przetwarzać tylko ograniczoną ilość informacji. Jeśli pewna ich ilość zostanie przekroczona, umysł zniekształca je i upraszcza, tylko po to, by wszystkie mogły się sprawnie „pomieścić” (zależność potwierdzona badaniami). Ten stan może wpływać nie tylko na niewłaściwe podejmowanie decyzji, ale często z powodu braku pełnego zrozumienia sytuacji, może prowadzić do konfliktów. Dzień w pracy - pełen wyzwań i stresów - obniża również poziom tolerancji naszego systemu nerwowego na wiele codziennych spraw, sprawiając, że nie wszystkim priorytetom poświęcamy tyle uwagi, ile powinniśmy.

​ W wyniku tych czynników, wiele osób musi stanąć przed wyborem: kariera lub życie osobiste. Wiele osób, które jednak próbują pogodzić obie sfery swojego życia, z przykrością muszą stwierdzić, że któraś z nich znajduje się w lepszej kondycji kosztem drugiej. Bywa, że dostrzegamy tę zależność dopiero, gdy coś bezpowrotnie utracimy. ​

A gdyby tak obdarować nasze dzieci możliwościami skutecznego i mądrego działania już na etapie szkolnym? Wyposażyć w kompetencje umożliwiające w życiu dorosłym pełne cieszenie się zarówno życiem osobistym jak i zawodowym. Gdyby wykształcić w nich umiejętność budowania pozytywnych relacji, sprawnego stawiania i realizacji celów oraz radzenia sobie z emocjami, a przede wszystkim konstruktywnego stawiania czoła problemom, których życie im nie oszczędzi. Sprawić, by wypracowali w sobie nawyki skutecznego i strategicznego myślenia, nigdy nie zapominając o duchowej, emocjonalnej i społecznej sferze życia. Wyposażyć w narzędzia, dzięki którym nasze dzieci będą mogły w życiu dorosłym stać się szczęśliwymi ludźmi.

​ Dobrze budowana kariera nie polega na skrupulatnym wypełnianiu kalendarza zadaniami. To zintegrowany proces nauki skutecznego działania z jednoczesnym, harmonijnym rozwojem emocjonalnym i społecznym.