kariera ucznia facebook kariera ucznia linkedin

COACHING INDYWIDUALNY

Coaching jest najlepszym sposobem pracy opartej na potencjale ucznia, studenta. Nikt lepiej nie zna swojej sytuacji niż sami zainteresowani. Dzięki coachingowi klient uświadamia sobie naturę problemu, wnikliwie rozpatruje wszystkie jego aspekty oraz - w oparciu o własny potencjał -rozwiązuje go. Coach jest obecny, wspiera, słucha, zadaje pytania, ale niczego nie doradza. Za sprawą odpowiednich strategii pomaga klientowi samodzielnie rozwiązać problem, opracować plan działania, i razem z nim monitorować postępy.

Coaching przygotowuje młodych ludzi zarówno do osiągania wielkich celów (matura, wymarzone studia, olimpiady, konkursy, osiągnięcia pozaszkolne itp.) jak i pomaga w rozwiązywaniu bieżących spraw przywracając równowagę życiową (kłopoty w relacjach z rówieśnikami, w szkole, w rodzinie itp.)

Bez względu na rodzaj podejmowanych celów coachingowych, każdy zrealizowany proces (10-12 sesji) niesie za sobą dodatkowe korzyści do których należą:

Umiejętności:
• zwiększona skuteczność podejmowanych działań
• zwiększona motywacja podejmowanych działań
• prawidłowe stawianie celów i opracowywanie niezawodnych strategii ich osiągania
• trafna diagnoza sytuacji problemowych
• miarodajna ocena swych działań
• zwiększony poziom kompetencji społecznych

Świadomość:
• własnej hierarchii wartości
• własnych przekonań
• własnego potencjału
• mocnych i słabych stron

Mówiąc najogólniej, w wyniku procesu coachingowego młody człowiek:

- nabiera umiejętności samodzielnego planowania i realizowania celów,
- zwiększa pewność siebie,
- dokonuje trafnej oceny sytuacji problemowej oraz dobiera najefektywniejsze narzędzia do jej pokonania.
- lepiej rozumie swoje otoczenie, poprawia z nim komunikację
- jest świadomy konsekwencji swych działań.


COACHING INDYWIDUALNY


Coaching jest najlepszym sposobem pracy opartej na potencjale ucznia, studenta. Nikt lepiej nie zna swojej sytuacji niż sami zainteresowani. Dzięki coachingowi klient uświadamia sobie naturę problemu, wnikliwie rozpatruje wszystkie jego aspekty oraz - w oparciu o własny potencjał -rozwiązuje go. Coach jest obecny, wspiera, słucha, zadaje pytania, ale niczego nie doradza. Za sprawą odpowiednich strategii pomaga klientowi samodzielnie rozwiązać problem, opracować plan działania, i razem z nim monitorować postępy.

Coaching przygotowuje młodych ludzi zarówno do osiągania wielkich celów (matura, wymarzone studia, olimpiady, konkursy, osiągnięcia pozaszkolne itp.) jak i pomaga w rozwiązywaniu bieżących spraw przywracając równowagę życiową (kłopoty w relacjach z rówieśnikami, w szkole, w rodzinie itp.)

Bez względu na rodzaj podejmowanych celów coachingowych, każdy zrealizowany proces (10-12 sesji) niesie za sobą dodatkowe korzyści do których należą:

Umiejętności:
• zwiększona skuteczność podejmowanych działań
• zwiększona motywacja podejmowanych działań
• prawidłowe stawianie celów i opracowywanie niezawodnych strategii ich osiągania
• trafna diagnoza sytuacji problemowych
• miarodajna ocena swych działań
• zwiększony poziom kompetencji społecznych

Świadomość:
• własnej hierarchii wartości
• własnych przekonań
• własnego potencjału
• mocnych i słabych stron

Mówiąc najogólniej, w wyniku procesu coachingowego młody człowiek:

- nabiera umiejętności samodzielnego planowania i realizowania celów,
- zwiększa pewność siebie,
- dokonuje trafnej oceny sytuacji problemowej oraz dobiera najefektywniejsze narzędzia do jej pokonania.
- lepiej rozumie swoje otoczenie, poprawia z nim komunikację
- jest świadomy konsekwencji swych działań.